Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelmi tájékoztatóról
Az alábbi adatvédelmi tájékoztató célja, hogy átfogó információkkal szolgáljon az infobarkacs.hu adatvédelmi elveit illetően.
Az infobarkacs.hu számára kiemelten fontos a felhasználók személyes adatainak védelme, azokat különös körültekintéssel kezeli és tárolja.
Az infobarkacs.hu adatvédelmi elveit úgy alakítottuk ki, hogy azok megfeleljenek az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (a General Data Protection Regulationnek, vagyis a GDPR-nak).
Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele merül fel a infobarkacs.hu által tárolt személyes adataival, vagy magával a tájékoztatóval kapcsolatban, keresse meg megbízott adatvédelmi felelősünket, Mányoki Ádámot a hunti@infobarkacs.hu e-mail címen!
Az adatvédelmi tájékoztató utoljára 2018. június 18-án frissült.

Az adatkezelőről és az adatfeldolgozókról

Az adatkezelőről
Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság meghatározása szerint “az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése”.
Az adatkezelő pedig “az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja”.
Az infobarkacs.hu által tárolt személyes adatok adatkezelője Mányoki Ádám. (hunti@infobarkacs.hu).

Az adatfeldolgozókról
Az infobarkacs.hu a munkája során úgynevezett adatfeldolgozókkal működik együtt.
Az adatfeldolgozás a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság meghatározása alapján “az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől)”.
Az adatfeldolgozó pedig “az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi”.
Az infobarkacs.hu a következő adatfeldolgozókkal működik együtt:
VPS4You.hu - Nagy Daniella E.V. (7000 Sárbogárd, Szent István utca 20.)
Az adatfeldolgozók nem rendelkezhetnek szabadon a feldolgozott személyes adatok felett.
Az infobarkacs.hu által gyűjtött személyes adatok

A regisztráció során gyűjtött személyes adatok
Amennyiben regisztrál a weboldalunkra, személyes adatai jutnak el hozzánk.
Az alábbi táblázat a kezelt adatok céljáról és az adatkezelés jogalapjáról ad áttekintést:

A kezelt adatokAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapja
felhasználónév, email címRegisztrációaz érintett hozzájárulása


Regisztráció: az infobarkacs.hu-n történt regisztrációja után kommentelhet, írhat bejegyzéseket és levelezhet a többi olvasóval az oldalon. Az adatait addig tároljuk, ameddig Ön meg nem kér bennünket, hogy töröljük őket.

Az oldal látogatása során gyűjtött személyes adatok

Akkor is eljuthatnak személyes adatai az infobarkacs.hu-hoz, amennyiben pusztán meglátogatja az oldalunkat.
Az alábbi táblázat a kezelt adatok céljáról és az adatkezelés jogalapjáról ad áttekintést:
A kezelt adatokAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapja
IP cím, felhasznált szoftverkörnyezeta szerverünk biztonságos üzemeltetéseaz adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges


Biztonsági okokból végzett adatgyűjtés: a portál látogatása során a szerveren biztonsági okokból rögzítjük az Ön kapcsolatának jellemzőit: számítógépének IP-címét és az Ön által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, 30 nap elteltével már csak aggregált, egyéni azonosításra alkalmatlan formában, a lehető legnagyobb műszaki biztonság mellett. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki. Az oldal üzemeltetése során adatfeldolgozói munkát végez a VPS4You.hu - Nagy Daniella E.V.

A kapcsolatfelvételről:

Adatai eljuthatnak hozzánk úgy is, ha felveszi velünk a kapcsolatot, esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, melyeken a személyes adatai is szerepelnek. Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Ön hozzájárulása nélkül nem történhet meg.

A cookie-król

Látogatása során cookie-kat kaphat weboldalunktól; a cookie-fájlok arra hivatottak, hogy javítsák az oldal böngészésekor tapasztalt élményt.
Az alábbi táblázat a főbb cookie-típusokat és azok funkcióit részletezi:
A cookie-k típusaiAz egyes cookie típusok funkciói
működéshez szükséges cookie-kezek a cookie-k alapvető weboldal funkciók működéséhez szükségesek


Felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-k elfogadása nem kötelező, azokat a böngészőjén keresztül letilthatja, és törölheti is.
A böngészés közben olyan működéshez szükséges cookie-kat is kaphat, amelyeket nem az infobarkacs.hu, hanem egy külsős (third-party) szolgáltató helyez el a gépén - ilyen például a Facebook. A böngészőjében külön is letilthatja a third-party cookie-kat.

Amennyiben támogatásra van szüksége
Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele merül fel az infobarkacs.hu által tárolt személyes adataival, vagy magával a tájékoztatóval kapcsolatban, keresse meg megbízott adatvédelmi felelősünket, Mányoki Ádámot a hunti@infobarkacs.hu e-mail címen!
Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni arról, hogy az infobarkacs.hu milyen adatait tárolja, illetve milyen adatvédelmi preferenciáit tartja nyilván. Amennyiben kérdése van, az e-mail címe alapján beazonosítva igyekszünk válaszolni rá.
Önnek joga van tiltakozni, vagyis jelezni, hogy mely adatait nem kívánja megadni nekünk. Amennyiben az adat nem szükséges szerződés teljesítéséhez vagy az infobarkacs.hu-t érintő kötelezettségek teljesítéséhez, igyekszünk eleget tenni a kérésének.
Önnek joga van töröltetni magát (illetve igény szerint bizonyos adatait) az infobarkacs.hu adatbázisából.

Kapcsolódó weboldalak:

A GDPR-ról
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
VPS4You.hu
YourOnlineChoices